Autoverhuur Rent A Car Curacao
Huur een auto

1. Algemene Huurvoorwaarden

A. Reserveringen

Om een reservering bij ‘RentACarCuracao.com / JDC’ te maken, hoeft u slechts het reserveringsformulier op onze website met al de benodigde informatie (naam, e-mail adres, telefoonnummer, huurperiode enz) in te vullen. Binnen 24 uur ontvangt u een e-mail bevestiging van uw reservering. Annuleringen dienen 48 uur voor de huurdatum plaats te vinden.

B. Huurtarieven

De huurtarieven zijn gebaseerd op een 24-urige huurdag beginnende vanaf het tijdstip waarop u de auto in ontvangst neemt. De minimale huurperiode is vijf dagen. De huur van de auto wordt per dag in rekening gebracht; per volle week geldt een gereduceerd tarief. De huurder behoudt de auto totdat hij terug is gebracht. Als een huurder het voertuig voor een langere periode dan afgesproken wil huren, gelden de afgesproken of andere tarieven. Alle prijzen zijn inclusief allrisk verzekering maar exclusief OB (2013: 6%, wijzigingen voorbehouden) dat zal worden toegepast op alle gepubliceerde prijzen.

C. Leeftijd en rijbewijs

De minimale leeftijd waarop een voertuig bij ‘RentACarCuracao.com / JDC Autoverhuur’ mag worden gehuurd is 23 jaar en minimaal 1 jaar een rijbewijs te hebben.

D. Bevoegde bestuurders

Het voertuig mag alleen bestuurd worden door bevoegde bestuurders. Een bevoegde bestuurder is de huurder en elke additionele persoon die tijdens het moment van het huren van het voertuig aanwezig is en de huurovereenkomst mede ondertekent. Alle bevoegde bestuurders dienen aan de leeftijdsvoorwaarden te voldoen en dienen een geldig rijbewijs te bezitten en te voldoen aan de andere voorwaarden. Andere personen zijn nimmer bevoegd het voertuig te besturen.

E. Additionele bevoegde bestuurders

Alle additionele bevoegde bestuurders worden verwacht het voertuig te kunnen besturen. Om hieraan te voldoen, vereist ‘RentACarCuracao.com / JDC Autoverhuur’ dat alle additionele bestuurders, inclusief echtgenoten, voldoen aan de minimale leeftijd voorwaarden en in het bezit te zijn van geldig rijbewijs te bezitten.

F. Rijbewijzen

De huurder of de additionele huurder die de huurauto wil besturen dient bij aanvang van de huur een origineel rijbewijs te tonen dat geldig is gedurende de gehele huurperiode. Een geldig rijbewijs houdt in dat het niet (tijdelijk) ingetrokken of vervallen is en waarvan de vervaldatum na het einde van de huurperiode valt. Een rijbewijs moet tenminste 1 jaar voor de huurdatum zijn uitgegeven.

G. Betaling

Het zeer voordelige prepaidtarief geldt alleen indien de huur binnen 7 dagen na boekingsbevestiging op de aangegeven wijze is voldaan. Daarna vervalt de reservering automatisch.
De borg wordt (uitsluitend) contant betaald bij afgifte van de auto, in EURO of USD (gepast, geen wisselgeld beschikbaar).

H. Annulering

Bij een annulering worden administratiekosten in rekening gebracht:
- EUR 50,00 (plus OB) bij huurperiodes t/m 7 dagen
- EUR 75,00 (plus OB) bij huurperiodes vanaf 8 dagen.

I. Borg

Bij afgifte van de auto betaalt de huurder een borgstelling. Deze bedraagt EUR 300,00. Of USD 400,00. De borg wordt (uitsluitend) contant betaald bij afgifte van de auto, in EURO of USD (gepast, geen wisselgeld beschikbaar).

J. Eigen Risico

Bij een schade wordt een eigen risico van EUR 125,00 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt gerestitueerd indien de schade verhaalbaar is op een derde.

K. Brandstof

De huurder dient de benzinetank te vullen tot minimaal het niveau waarop de auto werd afgegeven. Er is geen restitutie indien de auto met meer brandstof wordt ingeleverd.
Indien de auto met minder brandstof wordt ingeleverd, wordt een schatting gemaakt van de ontbrekende brandstof; de kosten van de refill worden in rekening gebracht bij het inleveren van de auto. Als brandstofprijs geldt de lokale prijs plus een opslag van 20% daarop, afgerond op eenheden van ANG 0,50

2. Aansprakelijkheid en Verzekering

A. Verlies of schade aan het RentACarCuracao.com / JDC Voertuig

De huurder en additionele bestuurders zijn volledig gedekt voor enig verlies of schade aan het huurvoertuig, zelfs als een derde de schade heeft veroorzaakt of als de oorzaak van de schade onbekend is; hetzij door diefstal, brand, hagel, overstroming, aanrijding, vandalisme, of enig andere oorzaak onderhevig aan beperkingen opgelegd door de eisen volgens welke het voertuig gehuurd is, tenzij een uitsluiting van toepassing is (zie art. 2-C).
Goederen die bij het voertuig geleverd zijn, zoals sleutels, krik, reservebanden en goederen die bij het voertuig extra gehuurd zijn, zoals babystoeltjes, GPS, worden verwacht in dezelfde staat terug bezorgd te worden zoals ze geleverd zijn, onderhevig aan slijtage bij normaal gebruik. Verlies of aanzienlijke schade aan zulke accessoires resulteert in vervangingskosten welke in rekening worden gebracht bij de klant. De kosten worden gebaseerd op de huidige vervangingskosten van het onderdeel.

De auto’s zijn NIET bestemd voor safari/off road doeleinden. Het gebruik van onverharde wegen is alleen toegestaan op wegen die leiden naar publiekelijk toegankelijke stranden of toeristische attracties. Door dit te doen overtreedt de huurder de algemene voorwaarden van het autoverhuurbedrijf. In geval van een ongeval of schade zal de verzekering de schade aan de auto dan niet NIET vergoeden en wordt de schade in rekening gebracht bij de huurder.

De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor alle kosten gemaakt bij verkeersovertredingen (bekeuringen), parkeerkosten en alle kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik (o.a. off road gebruik, fout parkeren e.d.).

B. Aansprakelijkheid (schade aan derden)

Het voertuig is voor aansprakelijkheid jegens derden verzekerd conform de wettelijke bepalingen. Er geldt een maximale verzekerde som die op het verzekeringsbewijs is vermeld. De verzekeringsmaatschappij is gehouden tot deze verzekerde som de aanspraken van derden, mits aansprakelijkheid is erkend, voor haar rekening te nemen. De polisvoorwaarden van de verzekering zijn ook van toepassing op de huurder/bestuurder van het voertuig.
Aanspraken boven de verzekerde som en/of vallende onder de uitsluitingen zoals vermeld in de polisvoorwaarden, zijn voor rekening van de huurder resp. de bestuurder.

C. Schade door aanrijding, verlies of andere oorzaak (CDW/LDW).

Het voertuig is all-risk verzekerd met inachtname van het eigen risico zoals op de huurovereenkomst is vermeld. Dit bedrag wordt bij elke schade in rekening gebracht tenzij de schade verhaalbaar is op een derde, zulks ter eerste beoordeling van de verhuurder en ter definitieve beoordeling door de verzekeringsmaatschappij.

Volledig voor rekening van de huurder resp. de bestuurder blijft schade als gevolg van: (1) overtreding van de huurovereenkomst door de huurder resp. de bestuurder
(2) het achterlaten van sleutels in de auto
(3) het niet deugdelijk afsluiten van de auto, waar onder het geheel of gedeeltelijk open/onafgesloten laten van ramen, portieren en/of kofferruimte met inbraak en/of vernieling als gevolg;
(4) het onder invloed zijn van de bestuurder van drugs of alcohol, ongeacht de mate waarin
(5) de bestuurder bewust nalatig was;
(6) het verzekerde voertuig afgevoerd was voordat de politie hiervoor instructies had gegeven;
(7) het voertuig off road is gebruikt, anders dan de gangbare toegangswegen naar stranden en toeristische attracties;
(8) de huurder verzuimt heeft Curacao Road Services (Forensys/CRS, bij aanrijdingschade) resp. de politie (bij inbraak/vandalisme) direct na de schade/inbraak in te lichten en op hun komst te wachten;
(9) de huurder verzuimt de kosten van de huurovereenkomst te betalen.

Persoonlijke ongevallen, inclusief overlijden worden niet gedekt.

3. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn informatief en kunnen tussentijds wijzigen; bij afgifte van de auto ontvangt u de meest recente en van toepassing zijnde voorwaarden.